Dileri

Bosna i Hercegovina

Nikolić viljuškari d.o.o.
Branka Popovića 18
78000 Banja Luka
+ 387 66 801354
Ozren Lađarević
nikolic.viljuskari@gmail.com 

Crna Gora

Mikro - Mont d.o.o.
Kruševo b.b.
50000 Bijelo Polje
+382 69 026486
Ljuca Muzafer
mikromont@t-com.me 

Hrvatska

Servis viličara Cmrečak d.o.o.
Vinogradarska 37
42204 TurÄčin
+385 91 5093008
Tomislav Cmrečak
tomislav.cmrecak@vz.t-com.hr