Novi viljuškari

HYUNDAI

Čeoni i visokoregalni viljuškari za sve namene.

BAUMANN

Bočni viljuškari idealni za uske prostore. Nosivosti od 3t na dizel, plinski i elektro pogon.

HUBTEX

Najveći proizvođač četvorosmernih viljuškara na Evropskom tržištu.

PEGASOLIFT

Elektro paletari idealni za prostore sa malom mogućnošću manevrisanja. Nosivosti 1-2 tone.

HYUNDAI

Elektropaletari i stakeri za sve namene